Vergrootglas

foto 9a min

Oekraïne – Україна

Bent u Oekraïense vluchteling en verblijft u in Den Haag? Klik hier

Ви український біженець та мешкаєте у Гаазі? Натисніть тут

logo leergelddenhaagnieuw600

De missie: Stichting Leergeld Den Haag heeft als doel om Haagse kinderen uit minima -gezinnen het mogelijk te maken deel te nemen aan sociale activiteiten, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

De visie: Stichting Leergeld De Haag is opgericht met het doel te voorkomen, dat schoolgaande kinderen van 4-18 jaar, uit gezinnen met een inkomen beneden de 130% van het minimumloon, ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen niet of weinig meedoen met een schoolkamp, een werkweek, excursies, sportclubs of kunstzinnige vorming. Schoolmaterialen en ouderbijdragen vormen een probleem. Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld een laatste vangnet. Als zij niet kunnen deelnemen dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen en voor de samenleving.

Leergeld Den Haag is 16 jaar geleden opgericht met maar één doel: kinderen mogen op school niet achter blijven omdat er thuis geen geld is voor een computer, kinderen mogen niet geïsoleerd raken omdat er geen geld is voor sport of spel, kinderen moeten op de fiets naar school of club kunnen gaan ook als geen geld is voor een fiets, kinderen moeten hun verjaardag kunnen vieren ook als dat financieel moeilijk ligt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond.

Leergeld doet meer: Leergeld gaat op huisbezoek en signaleert problemen. De bezoekende intermediair kan doorverwijzen naar hulpinstanties indien meer hulp nodig is. En Leergeld maakt gebruik van opgedane ervaringen om bij de politiek of op het maatschappelijk vlak aandacht te vragen voor ervaren problemen.

Leergeld betrekt de doelgroepjongeren nadrukkelijk in het beleid door met hen groepen te vormen die hun eigen problemen onder de loep nemen (LeergeldKids, Maatschappelijke Stage).

Leergeld biedt aan stagiairs van ict- en maatschappelijke opleidingen stageplaatsen, die ten goede komen aan de doelgroepjongeren en aan de stagiairs zelf. Tientallen vrijwilligers hebben zich bij Leergeld ingezet voor de kinderen en hun zelfrespect vergroot of teruggewonnen.

Door bovengenoemde activiteiten is Leergeld Den Haag een spinnenweb geworden waar vraag en aanbod, beleids-vorming en beleidsuitvoering hand in hand gaan.