Vergrootglas

foto 9a min

Hoe kan ik een Ooievaarspas snel verlengen?
U moet in een aantal gevallen een aanvraag doen voor verlenging van de Ooievaarspas. Een aantal groepen is van deze verplichting vrijgesteld. Wilt u weten of u hiertoe behoort? Ga naar www.ooievaarpas.nl voor de voorwaarden voor het aanvragen van een Ooievaarspas.

Het aanvragen van verlenging kan tegenwoordig heel eenvoudig, zelfs via uw smartphone. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief waarin staat of uw aanvraag is toegekend. Uw pas wordt dan binnen uiterlijk 4 weken geschikt gemaakt voor gebruik in het nieuwe kalenderjaar. Let op! U krijgt geen nieuwe pas.
Voor meer informatie kijk op www.ooievaarpas.nl

Moet ik betalen voor een Ooievaarspas?
Nee, een Ooievaarspas is gratis!

Welke documenten zijn nodig voor het verlengen van een Ooievaarspas?
Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs).
Een kopie van uw laatste inkomensbewijs met leesbare naam van de ontvanger (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten).
Voor zelfstandige ondernemers: Aangifte inkomstenbelasting en winst-en-verliesrekening. ​

Wanneer heb ik recht op een Ooievaarspas en waar kan ik die aanvragen?
Als u in Den Haag woont en een laag inkomen heeft, kunt u een Ooievaarspas aanvragen, klik dan op 

www.ooievaarspas.nl