Vergrootglas

Wat kunt u doen?

Met een gift aan Leergeld Den Haag helpt u kinderen uit minimagezinnen om mee te kunnen doen. Misschien is het leuk om eens in plaats van een cadeautje voor uw verjaardag een bedragje voor Leergeld Den Haag te vragen? Een onverwacht meevallertje, statiegeld of iets verkocht op internet? Denk dan eens aan onze Haagse kinderen. U kunt bedragen, klein of groot, overmaken op rekening NL47RABO0135123313 ten name van Stichting Leergeld Den Haag, onder vermelding van gift. Natuurlijk kunt u ook donateur worden en Leergeld Den Haag ondersteunen met een vaste bijdrage.

Ook door het organiseren van een sponsorloop (bijvoorbeeld op school of in de wijk) kunt u/jij Leergeld Den Haag helpen. Neem voor een sponsorlooppakket contact op met Leergeld Den Haag.

Met een gift aan Leergeld heeft een 80 jarige dame uit Den Haag € 500,- gegeven. Hiermee zijn 6 kinderen blij gemaakt met een fiets en sportkleding. Een student heeft € 10,- gewonnen in een loterij en dit bedrag overgemaakt naar Leergeld. Een 5 jarig meisje van de voedselbank heeft daarvan op haar verjaardag kunnen trakteren op school.

Is uw bedrijf ook graag maatschapelijk betrokken? Met uw gift aan Leergeld Den Haag levert uw organisatie een belangrijke bijdrage om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs mee te laten doen! Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, personeelsfeest of een evenement. U kunt een gift overmaken op rekening NL47RABO0135123313 ten name van Stichting Leergeld Den Haag onder vermelding van gift. Diverse organisaties zijn u al voorgegaan, zoals Specsavers, Assistant2 en Zo Kinderopvang.

Zo Kinderopvang en BSO bestonden in 2012 20 jaar. Het hele jaar heeft de organisatie met de kinderen en ouders activiteiten georganiseerd om geld voor kinderen van Leergeld in te zamelen. Met een straatfeest, een langste slinger van Den Haag actie, een advertentiecampagne onder hun leveranciers en inzamelingen onders ouders en personeel is € 10.000,- opgehaald. 

Ook met naamsbekendheid zijn we erg blij. Wilt u helpen om de bekendheid van Leergeld te vergroten? Plaats dan het logo van Leergeld op uw site met een link naar Leergeld.

LOGO 300

Door op het logo te klikken, kunt u dit logo downloaden.

Voorbeelden hiervan zijn, ROC Mondriaan dat gebruikte computers schenkt voor het PC project, het Parkhotel dat jaarlijks een kerstdiner organiseert voor 60 Leergeldkinderen, Toys XL dat een forse korting op speelgoed geeft voor een verjaardascadeautje voor het project "Jarige Job".

Leergeld is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Giften aan Leergeld Den Haag zijn aftrekbaar van de belasting, mits het totaal van uw giften aan instellingen van algemeen belang tussen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60,-.

Leergeld Den Haag heeft altijd vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers kunnen wij ons werk niet zo goed uitvoeren als wij zouden willen. De intermediar speelt in het werk van Leergeld een centrale rol. Draagt u Leergeld een warm hart toe en wilt u zich inzetten om alle kinderen mee te laten doen? Kijk dan of u in het onderstaande profiel past.