Vergrootglas

2. Help Leergeld als bedrijf

Is uw bedrijf ook graag maatschapelijk betrokken? Met uw gift aan Leergeld Den Haag levert uw organisatie een belangrijke bijdrage om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs mee te laten doen! Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum, personeelsfeest of een evenement. U kunt een gift overmaken op rekening NL47RABO0135123313 ten name van Stichting Leergeld Den Haag onder vermelding van gift. Diverse organisaties zijn u al voorgegaan, zoals Specsavers, Assistant2 en Zo Kinderopvang.

Zo Kinderopvang en BSO bestonden in 2012 20 jaar. Het hele jaar heeft de organisatie met de kinderen en ouders activiteiten georganiseerd om geld voor kinderen van Leergeld in te zamelen. Met een straatfeest, een langste slinger van Den Haag actie, een advertentiecampagne onder hun leveranciers en inzamelingen onders ouders en personeel is € 10.000,- opgehaald. 

ANBI - Leergeld is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Giften aan Leergeld Den Haag zijn aftrekbaar van de belasting, mits het totaal van uw giften aan instellingen van algemeen belang tussen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60,-.

Meer over Anbi, klik hier