Vergrootglas

5. Helpen als vrijwilliger

Leergeld Den Haag heeft altijd vrijwilligers nodig. Zonder vrijwilligers kunnen wij ons werk niet zo goed uitvoeren als wij zouden willen. De intermediar speelt in het werk van Leergeld een centrale rol. Draagt u Leergeld een warm hart toe en wilt u zich inzetten om alle kinderen mee te laten doen? Kijk dan of u in het onderstaande profiel past.

 Profiel van een intermediair

 • beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • heeft op basis van aantoonbare opleiding of levenservaring affiniteit met de doelgroep;
 • kan zich inleven in de situatie van de cliënten (empathie);
 • is in staat om hun kwaliteiten en talenten te zien en te waarderen.;
 • benadert cliënten met respect en kan omgaan met verschillende culturen en leefstijlen;
 • heeft een goede antenne voor verbale en non-verbale signalen in de omgangstaal;
 • heeft een goed gevoel voor verhoudingen en de eigen positie daarin;
 • kan goed inschatten welke wensen van cliënten belangrijk zijn;
 • weet waar grenzen moeten worden gesteld (assertiviteit);
 • weet eigen normen en waarden goed in te schatten;
 • gaat zorgvuldig om met informatie van cliënten, de organisatie en derden;
 • is betrouwbaar in het nakomen van afspraken (integriteit);
 • beschikt over de juiste informatie met betrekking tot de regelingen voor de doelgroep.

Taken van een vrijwilliger

 • Een intermediair maakt per week een afspraak met gezinnen die een aanvraag hebben ingediend;
 • bezoekt per week bovenbedoelde gezinnen;
 • maakt na afloop van het bezoek een rapportage over het huisbezoek in Kidsstart;
 • geeft op basis van de financiële en leefomstandigheden van het betreffende gezin een advies;
 • doet een voorstel tot toekenning /afwijzing van de aanvraag aan de coördinator huisbezoeken;
 • neemt deel aan het huisbezoekenoverleg van de unit;
 • peilt de behoeften en vragen onder de doelgroep;
 • koppelt signalen en informatie vanuit de doelgroep terug naar Leergeld;
 • zorgt ervoor dat het aanbod goed kan worden afgestemd op de vraag van de doelgroep.

Draagt u Leergeld een warm hart toe, herkent u zich in het profiel en wilt u zich inzetten om alle kinderen mee te laten doen?

Meldt u zich dan bij Leergeld Den Haag via onze contactpagina