Vergrootglas

Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen

Noodkreet Stichting Leergeld: ‘Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen’

12 januari 2021 - Creëer ruimtes in sportkantines, buurthuizen en bibliotheken waar leerlingen uit achterstandsituaties kunnen samenkomen voor onderwijs. Daarvoor pleit stichting Leergeld Den Haag. ,,Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen.”

Door Anne Kompagnie (AD/Haagse Courant 12-01-21)

In opdracht van Stichting Leergeld deed het Verwey-Jonkerinstituut onderzoek naar de effecten van de intelligente lockdown in maart en april op leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen. De voornaamste aanbeveling: probeer een tweede strenge lockdown koste wat kost te voorkomen. De schade voor het kwetsbare kind is immens.

Verloren jaar

,,Maar helaas: dat hebben we niet in de hand en nu leven we opnieuw in een tijd van lockdown", stelt Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag. ,,Elke week dat de school dicht is, groeit de achterstand van leerlingen exponentieel. Het is geen kwestie van gewoon inhalen als de deuren weer opengaan, daarvoor duurt de sluiting al te lang. Voor veel kinderen is dit een verloren jaar op onderwijsgebied.”

Devices voor elk kind, daar maakte Stichting Leergeld zich na het ingaan van de eerste lockdown vooral sterk voor. ,,Inmiddels hebben 4.500 apparaten kunnen verstrekken.” Dat betekent nog altijd niet dat elk kind nu geholpen is. ,,Er zijn 20.000 kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 die aanspraak maken op een Ooievaarspas. Er zitten er ongetwijfeld bij, die een pc hebben gekregen van de buurvrouw, of een laptop geleend van een oom. Maar die apparaten laten het afweten of moeten terug naar de eigenaar. Bij de aankondiging van de nieuwe scholenlockdown medio december liep het weer storm met nieuwe aanvragen.”

Niet alleen de apparatuur is belangrijk, ook de plek waar het onderwijs wordt gevolgd, benadrukt onderzoeker Asia Sarti van het Verwey-Jonkerinstituut. ,,Thuisonderwijs wordt door gezinnen zwaar gevonden, vaak ook vanwege krappe behuizing. Daardoor is het praktisch lastig een rustige plekje op te zoeken en om de focus op leren te  vinden.”

Rustpunt

Dat beeld herkent Ortega. ,,We weten dat sommige  kinderen bij onlinelessen op het toilet zitten, omdat dat het enige rustpunt in huis is. De scholen zijn nu dicht, maar ik pleit ervoor ruimtes te creëren waar kinderen samen kunnen leren, met inachtneming van de coronaregels.” Dat kan in de klas zelf zijn. ,,Maar ook in de buurt: de sportkantine, het buurthuis, de bibliotheek.” Bij voorkeur met begeleiding, zegt onderzoeker Sarti. ,,Maar alleen een rustig plekje kan al echt een verschil maken.”

,,De coronacrisis vergroot bestaande problemen in het onderwijs. De scheidslijn tussen kinderen die het prima zelf thuis oppakken en kinderen die minder goed meekomen, is zorgwekkend”, zegt Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. Samen met zijn collega-wethouders van de vier grote steden heeft Bredemeijer een brief opgesteld aan minister Arie Slob. ,,De crisis raakt elke leerling, maar kinderen met achterstanden onevenredig hard. We hebben vanuit onze kennis en praktijk een pakket aan maatregelen voorgesteld. We pleiten ervoor dat de minister dit nog eens ondersteunt in een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.”

De vier punten zijn:

- Gelijke toegang van de peutervoorzieningen voor alle kinderen voor 0-4 jaar

- Extra leertijd voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben

- Het uitstellen van het selectiemoment voor de middelbare school. ,,11 Jaar is voor veel kinderen te vroeg, zij ontplooien zich later”

-Bestrijding van het lerarentekort. ,,Scholen met relatief veel leerlingen met een grotere kans op achterstand hebben moeite hebben om goede leraren te vinden. Terwijl juist deze groep de allerbeste leraren nodig heeft.”