Vergrootglas

Doorbreek taboe rond armoede

 

Wereld Armoede Dag, 17 oktober

Den Haag, 17 oktober 2022 - Het aantal gezinnen dat de rekening voor gas en elektra niet meer kan betalen neemt schrikbarend toe. Dat merkt de Raad van Ouders, het adviesorgaan van Leergeld Den Haag. Op Wereld Armoede Dag trekt de Raad aan de bel. “Door de stijgende energieprijzen en torenhoge inflatie raken de mensen die eerst net het hoofd boven water konden houden nu ernstig in de problemen. Deze mensen zijn vaak nog niet bekend met alle mogelijkheden voor ondersteuning. Ze belanden in een oerwoud van hulploketten zonder duidelijke routekaart. Mensen in armoede ervaren ernstige financiële druk en de bijbehorende stress, in die situatie is het moeilijk om overzicht te houden”, zegt Patricia Dinkela, coördinator van de Raad van Ouders.

Shantie Chikoe van de Raad van Ouders heeft ervaren hoe je op je strepen moet staan. “De gemeente wees eerst de aanvraag voor de energietoeslag om onduidelijke redenen af. ‘U voldoet niet aan de voorwaarden’, was het standaard antwoord. Maar om bezwaar te maken, moet je wel weten waartegen. Als je niet mondig bent en doorzet, loop je de vergoeding mis ”, aldus Shantie Chikoe. Zij wijst erop dat gezinnen nog meer in de knel komen door een foute beoordeling van de aanvraag. “Onze financiële leefsituatie verergert alleen maar door de afwijzing. Maar als je de werkelijke situatie kan uitleggen, dan kan je toch in aanmerking komen voor de regeling.” De gemeente heeft inmiddels een aantal afgewezen verzoeken teruggedraaid.

Hoofd boven water

Leergeld Den Haag herkent de huidige problemen waar veel Haagse gezinnen mee worden geconfronteerd. Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag: “We spreken dagelijks tientallen ouders die bij Leergeld Den Haag een aanvraag doen voor een fiets, Chromebook of sportspullen. Zij kunnen de verjaardag van hun kind vieren, alleen omdat ze van Leergeld Den Haag een speelgoedbon krijgen. Schulden nemen hand over hand toe: maand na maand rood staan is steeds vaker de enige manier om het hoofd boven water te houden.”

Schaamte

Volgens Patricia Dinkela leven er grote zorgen over alle mensen die net buiten alle bestaande regelingen vallen. “Contact met de gemeente verloopt soms stroef en het duurt nog te lang voordat hulp opstart. Betere klantenservice en één vast contactpersoon bij de gemeente zouden helpen om gezinnen beter  te ondersteunen.” Volgens de Raad van Ouders leeft er enorm veel schaamte. “Mensen zijn terughoudend om gebruik te maken van regelingen. Het is een groot taboe. Wereld Armoede Dag is het moment om het taboe dat rond armoede hangt te doorbreken.”  

De Raad van Ouders is een initiatief van Leergeld Den Haag om van gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm te horen waar zij tegenaanlopen. Patricia Dinkela: “De Raad is eind 2021 in het leven geroepen. Momenteel zitten er acht ouders in de raad, vanuit diverse achtergronden. We vertegenwoordigen een grote groep gezinnen die bij Leergeld Den Haag aankloppen voor hulp voor hun kinderen.” Dit jaar waren ouders van de Raad al in gesprek met raadsleden van verschillende politieke partijen in Den Haag. De ouders zullen ook in de toekomst actief lobbyen voor de belangen van gezinnen die leven op of rond de armoedegrens.