Vergrootglas

In Memoriam Anita Schwab

 

Het bericht dat Anita Schwab is overleden heeft diepe droefheid gebracht bij het (oud) bestuur en Leergeld-medewerkers. Anita maakte Leergeld tot wat het nu is, een organisatie die bijna 20.000 Haagse kinderen de onmisbare steun geeft om mee te kunnen doen.

Anita had maar één focus: de kinderen. Altijd zocht zij nieuwe wegen om mogelijkheden voor de kinderen te creëren. Elke cent werd ingezet voor ‘haar’ kinderen. Als het voor de kinderen was, bestond tijd niet voor haar, bestonden er geen autoriteiten of drempels. 

Zij introduceerde de Schoolspullen- en Winterkledingpas. Maar even belangrijk vond zij het om de kinderen te betrekken bij de aard van de verstrekkingen. Zij gaf hun regie door de gelegenheid te scheppen om mee te praten met gemeenteraadsleden, wethouder en burgemeester. Zij liet hen in een toneelstuk spelen om over te brengen dat zij ook in hun minder bevoorrechte positie een rol kunnen spelen en mogen dromen en ambitie mogen hebben.

Leergeld Den Haag en vele andere Leergelden profiteerden van haar inzet en expertise. Talloze politici en mensen uit het bedrijfsleven kwamen bij haar cadeautjes knutselen voor Jarige Job en maakten van dichtbij mee wat armoede is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Zo droeg zij bij aan bewustmaking onder beleidsmakers en bedrijfsleven die vaak gehoor gaven aan haar verzoeken om materiële of immateriële steun.

Langs deze weg geven wij kennis van ons verdriet over de korte tijd die Anita vergund was na haar afscheid en zijn wij in gedachten bij René, haar onafscheidelijke echtgenoot.