Vergrootglas

Raad van Ouders in actie

Vrijdag 11 november ging de Raad van Ouders van Leergeld Den Haag in gesprek met de Commissie sociaal minimum. Deze commissie is aangesteld door minister Carola Schouten van Armoede, Participatie en Pensioenen. Ze onderzoekt wat mensen nodig hebben om rond te komen en te kunnen meedoen in de maatschappij. 

De Raad van Ouders werd hartelijk ontvangen in Terminal Zuid. Na een kort voorstelrondje gingen wij in gesprek. Enkele hoofdvragen waren: 'Wat gaat er nu mis binnen het systeem van de overheid en de gemeente' en 'Wat is er nodig om kinderen en ouders bestaanszekerheid te bieden?' 

Geldprobleem

In eerste instantie lijkt het antwoord op het laatste simpel: een hoger inkomen. Want armoede is hoofdzakelijk een geldprobleem. Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag, gaf aan dat de verhoging van de bijstandsnorm nu aanzienlijk lager is dan de inflatie. Al snel werd besproken wat een sociaal minimum nu echt inhoudt in de bredere zin van het woord. Namelijk, kunnen meedoen en jezelf ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de ouders als de kinderen. 

Maatwerk

De Leergeldouders hadden veel voorbeelden van waar zij vastdraaien in het systeem. Waar zitten blinde vlekken bij de overheid in wat kinderen nodig hebben om niet beperkt te worden door armoede. Er werd geschetst hoe armoede niet alleen de portemonnee raakt maar ook eigenwaarde, het sociale leven, de gezondheid, de kansen in de maatschappij. Leergeld Den Haag helpt op een fantastische manier om de impact hiervan te verzachten, maar structurele oplossingen en systeemverandering kunnen niet meer wachten. We hebben maatwerk nodig, echt maatwerk! Niet een verspreide dienstverlening met tientallen loketten wat van bestaanszekerheid regelen an sich al een meer dan fulltime baan maakt. Een boodschap die door de commissie die goed doorvroeg, duidelijk werd begrepen en ontvangen. 

Gehoord worden

Het was een belangrijke en productieve dag voor de Raad van Ouders. Onderweg naar buiten keek ik naar een groep ouders die enthousiast was doordat zij zich eindelijk gezien, gehoord en empowered voelden. En dat liet meteen zien waar de kern van de oplossing ligt. Gezien en gehoord worden van mens tot mens binnen een gelijkwaardige dialoog. Wij kijken uit naar de volgende bijeenkomst. 

Patricia Dinkela (coördinator Raad van Ouders)

Leergeld Den Haag