Vergrootglas

Penningmeester voor bestuur Stichting Leergeld Den Haag

Ben je op zoek naar een mooie bestuursfunctie (op vrijwilligersbasis) bij een organisatie die er toe doet? Namelijk een organisatie die het verschil probeert te maken voor kinderen in Den Haag die opgroeien in armoede? En ben je bereid jouw financiële kennis en ervaring daarvoor in te zetten als penningmeester: lees dan verder! 

Kernpunten: 

* begeleiding van de controller bij het opstellen en bewaken van de begroting van ca € 9 mln

* sparringpartner voor de directeur voor financiële aangelegenheden

* financieel deskundig en ervaren en enthousiast om dat in te zetten in deze bestuursfunctie

* gemiddelde tijdbesteding 8 uur per maand

Doel en visie Leergeld Den Haag 

Leergeld Den Haag is in 2001 opgericht met als doel: het voorkomen dat kinderen van 4 tot 18 jaar  uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten van allerlei activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn. 

Leergeld Den Haag wil deze kinderen laten meedoen zodat zij zich fysiek, emotioneel en sociaal kunnen ontwikkelen. Waardoor zij nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en hun eigenwaarde groeit. Dit is in de eerste plaats in het belang van de kinderen zelf en voor hun toekomstperspectief. En ook voor hun familie en de maatschappij als geheel is het belangrijk dat alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een inkomen beneden de 130% van het minimumloon kunnen vaak niet of weinig meedoen aan activiteiten zoals een schoolkamp, excursies, sportclubs of kunstzinnige vorming. Zelfs studieboeken en schoolmaterialen vormen een groeiend probleem. 

Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld een vangnet waardoor zij wel kunnen deel nemen. Leergeld verstrekt gebruiksgoederen die afgestemd zijn op de behoeften van deze kinderen. Denk onder meer aan een schoolspullenpas, een chromebook/laptop, fiets, OV-abonnement, kledingpas, speelgoedpas, muziekinstrument, dans- of sportkleding.

Resultaat

Met behulp van een team van betrokken medewerkers, vrijwilligers en stagiaires en dankzij o.a. subsidie van de gemeente Den Haag kan Leergeld Den Haag in 2022 19.000 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen met een of meer gebruiksgoederen. Jaarlijks doet Leergeld Den Haag circa 70.000 verstrekkingen.  

Bureau en bestuur

Leergeld Den Haag is een stichting die de activiteiten uitvoert met een bureau, bemenst door bijna 20 medewerkers in vaste dienst, door stagiaires en een aanzienlijk aantal vrijwilligers onder leiding van de directeur.

Het statutair bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit 5 personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Daarnaast is er een junior bestuurslid actief om bestuurlijke ervaring op te doen. Het bestuur is een bestuur op afstand. De directeur heeft vergaande bevoegdheden: zij runt het bureau inhoudelijk, spart met het bestuur, gebruikt het netwerk van de bestuursleden en legt verantwoording af. Het bestuur is momenteel in een transitiefase naar een Raad van Toezicht. We vergaderen als bestuur ca 6 keer per jaar.

Vacature penningmeester

De penningmeester zal in het voorjaar van 2023 zijn functie neerleggen omdat hij aan het einde van zijn statutaire termijnen is gekomen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. 

Taken en verantwoordelijkheden penningmeester

Binnen het bestuur van Leergeld Den Haag is de penningmeester verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken. 

Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester stelt de controller  de jaarlijkse begroting (omvang ca € 9 mln) op. De penningmeester bewaakt de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen. De penningmeester onderhoudt de contacten met de controlerend accountant en is aanwezig bij de besprekingen met de accountant.

De penningmeester begeleidt waar nodig de controller van het bureau bij de uitvoering van het financiële beheer: de boekhouding, het opstellen van de kwartaalrapportages en het financieel jaarverslag en het bijhouden van een financieel archief. De penningmeester is in het bestuur ook het aanspreekpunt voor de financiële kant van subsidieaanvragen en eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de Stichting. Daarnaast is de penningmeester een belangrijk sparringpartner voor de directeur voor wat betreft financiële aangelegenheden. 

We verwachten dat je gemiddeld 8 uur per maand bezig zult zijn met je taken van penningmeester bij Leergeld Den Haag, in de periode dat de jaarrekening wordt opgesteld en gecontroleerd door de accountant zal de tijdsbesteding wat hoger liggen.

Wat voor iemand zoeken wij?

We zoeken iemand die affiniteit heeft met de doelen van Leergeld Den Haag. Iemand die financieel deskundig en ervaren is. En die bereid en enthousiast is om die deskundigheid en ervaring in te zetten in deze bestuursfunctie.

Leergeld is een kleine en gedreven organisatie, waar de bestuursleden indien nodig bereid zijn medewerkers met raad en daad bij te staan. 

We verwachten dat de penningmeester ook in staat is de organisatie te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als de subsidieaanvraag bij de gemeente wordt besproken. 

Je bent accuraat en integer. Je denkt ook actief mee over de verdere ontwikkeling en toekomst van de organisatie. 

Het is een pré als je bestuurservaring meeneemt.

Procedure

Heb je belangstelling? Mail uiterlijk 9 december je motivatiebrief en CV naar de secretaris van het bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Charlie Ortega, de directeur van Leergeld Den Haag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-42167175.

Op de website www.leergelddenhaag.nl vind je ook informatie over wie we zijn en wat we doen.

De procedure zal bestaan uit 2 gesprekken met een delegatie van het bestuur, de directeur en de controller. We streven ernaar deze medio januari 2023 af te ronden met het oog op een ‘warme’ overdracht van de taken van de huidige penningmeester aan de nieuwe. Dan kun je al een stuk ervaring opdoen bij het opstellen van de jaarrekening voor 2022.