Vergrootglas

Noodkreet Stichting Leergeld: ‘Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen’

12 januari 2021 - Creëer ruimtes in sportkantines, buurthuizen en bibliotheken waar leerlingen uit achterstandsituaties kunnen samenkomen voor onderwijs. Daarvoor pleit stichting Leergeld Den Haag. ,,Sommige kinderen wonen zó krap dat ze op het toilet hun les volgen.”

Door Anne Kompagnie (AD/Haagse Courant 12-01-21)

In opdracht van Stichting Leergeld deed het Verwey-Jonkerinstituut onderzoek naar de effecten van de intelligente lockdown in maart en april op leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen. De voornaamste aanbeveling: probeer een tweede strenge lockdown koste wat kost te voorkomen. De schade voor het kwetsbare kind is immens.

Verloren jaar

,,Maar helaas: dat hebben we niet in de hand en nu leven we opnieuw in een tijd van lockdown", stelt Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag. ,,Elke week dat de school dicht is, groeit de achterstand van leerlingen exponentieel. Het is geen kwestie van gewoon inhalen als de deuren weer opengaan, daarvoor duurt de sluiting al te lang. Voor veel kinderen is dit een verloren jaar op onderwijsgebied.”

Devices voor elk kind, daar maakte Stichting Leergeld zich na het ingaan van de eerste lockdown vooral sterk voor. ,,Inmiddels hebben 4.500 apparaten kunnen verstrekken.” Dat betekent nog altijd niet dat elk kind nu geholpen is. ,,Er zijn 20.000 kinderen en jongeren tussen de 4 en de 18 die aanspraak maken op een Ooievaarspas. Er zitten er ongetwijfeld bij, die een pc hebben gekregen van de buurvrouw, of een laptop geleend van een oom. Maar die apparaten laten het afweten of moeten terug naar de eigenaar. Bij de aankondiging van de nieuwe scholenlockdown medio december liep het weer storm met nieuwe aanvragen.”

Niet alleen de apparatuur is belangrijk, ook de plek waar het onderwijs wordt gevolgd, benadrukt onderzoeker Asia Sarti van het Verwey-Jonkerinstituut. ,,Thuisonderwijs wordt door gezinnen zwaar gevonden, vaak ook vanwege krappe behuizing. Daardoor is het praktisch lastig een rustige plekje op te zoeken en om de focus op leren te  vinden.”

Rustpunt

Dat beeld herkent Ortega. ,,We weten dat sommige  kinderen bij onlinelessen op het toilet zitten, omdat dat het enige rustpunt in huis is. De scholen zijn nu dicht, maar ik pleit ervoor ruimtes te creëren waar kinderen samen kunnen leren, met inachtneming van de coronaregels.” Dat kan in de klas zelf zijn. ,,Maar ook in de buurt: de sportkantine, het buurthuis, de bibliotheek.” Bij voorkeur met begeleiding, zegt onderzoeker Sarti. ,,Maar alleen een rustig plekje kan al echt een verschil maken.”

,,De coronacrisis vergroot bestaande problemen in het onderwijs. De scheidslijn tussen kinderen die het prima zelf thuis oppakken en kinderen die minder goed meekomen, is zorgwekkend”, zegt Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. Samen met zijn collega-wethouders van de vier grote steden heeft Bredemeijer een brief opgesteld aan minister Arie Slob. ,,De crisis raakt elke leerling, maar kinderen met achterstanden onevenredig hard. We hebben vanuit onze kennis en praktijk een pakket aan maatregelen voorgesteld. We pleiten ervoor dat de minister dit nog eens ondersteunt in een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden.”

De vier punten zijn:

- Gelijke toegang van de peutervoorzieningen voor alle kinderen voor 0-4 jaar

- Extra leertijd voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben

- Het uitstellen van het selectiemoment voor de middelbare school. ,,11 Jaar is voor veel kinderen te vroeg, zij ontplooien zich later”

-Bestrijding van het lerarentekort. ,,Scholen met relatief veel leerlingen met een grotere kans op achterstand hebben moeite hebben om goede leraren te vinden. Terwijl juist deze groep de allerbeste leraren nodig heeft.”

 

21 oktober 2020 - De maatregelen die sinds de corona uitbraak van kracht zijn, vanaf half maart 2020,  hebben verstrekkende gevolgen gehad voor de doelgroep van Leergeld Den Haag.  

In opdracht van en samen met Leergeld Den Haag onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe gezinnen met een laag inkomen het langdurig verplicht thuiszitten vanwege corona beleven. Daarnaast onderzochten zij ook hoe gezinnen met een laag inkomen digitalisering ervaren in coronatijd; wat hebben zij nodig om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt.  

Het onderzoek bestond uit gestructureerde interviews met 25 ouders en 22 jongeren over de gevolgen van de corona-maatregelen voor jeugdigen en gezinnen. Dit leverde een levendig beeld op van hoe gezinnen deze periode zijn doorgekomen en wat ze hierin hebben gemist en nodig hebben.

Bekijk hier het item dat Omroep West maakte over ons onderzoek, Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag, legt uit waarom we kinderen tijdens een lockdown zoveel mogelijk de ruimte moeten geven om zich te ontwikkelen en te ontspannen.

Lees hier het hele rapport.

220300_Stichting_Leergeld_DenHaag_en_corona-vp.jpg

 

5 september 2020 - Vijf deskundigen steken Haagse brugklassers een hart onder de riem met leuke, praktische tips.

Door corona kon het Brugklasfestival niet doorgaan. Daarom vroeg Leergeld Den Haag een aantal deskundigen om onze ‘Brugklas-zomergast’ te willen zijn. Zij geven brugklassers tips over onderwerpen waar ze in hun schoolfase mee in aanraking komen. “Met deze filmpjes laten we de kinderen en hun ouders weten dat ze een belangrijke periode hebben afgesloten. Ze gaan een spannende tijd tegemoet.

Door experts te laten vertellen, geven we aan de kinderen iets extra’s mee. Dat geeft aan de verandering in hun leven een positieve impuls. Hopelijk wordt het een mooi begin van hun middelbare schoolcarrière”.

Wie zijn onze Brugklas-zomergasten?

Karin Vingerhoets is collectiespecialist kinderboeken bij KB, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Karin geeft boekentips; ook als je nog niet zo van lezen houdt.

Wendy is programmamanager van Haagse Aanpak Gezond Gewicht / GGD Haaglanden. Zij vertelt waarom het belangrijk is om te letten op je voeding. Voldoende bewegen en rusten horen bij een gezonde leefstijl.

Ebere Akadiri geeft leiding aan een bedrijf in voedingsmiddelen uit West-Afrika en organiseert bijeenkomsten voor vrouwen over leiderschap. Ebere legt uit hoe je je dromen waar kan maken.

Remco Pijpers is een expert op het gebied van internetveiligheid. Voor kinderen schreef Remco een boek over hacken en hoe je een “witte hoed-hacker” kan worden.

Marcel Kleizen is de Haagse Fietsburgemeester. Hij promoot het fietsen en organiseert in de stad fietsevenementen voor jong en oud (o.a. Haagse Wheelie Weken).

Compilatie 

Onze Brugklas-zomergasten maakten zelf een kort filmpje over wie ze zijn en welke tips zij voor brugklassers hebben. Deze filmpjes kun je vinden op het video-kanaal van Leergeld Den Haag. Of klik op de namen hierboven.

Bekijk hieronder de compilatie van alle filmpjes. Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag, wenst alle brugklassers veel succes en heeft zelf ook nog een tip voor ze.

 

27 Procent van de gezinnen heeft geen enkel apparaat

voorraad computers16 juni 2020 - Het aantal computers en laptops in gezinnen met een minimuminkomen is gering. Gemiddeld is er één apparaat op drie kinderen aanwezig. Dit blijkt uit een onderzoek dat Leergeld Den Haag heeft gehouden onder  222 Haagse huishoudens met 1 of meer kinderen tussen 4 en 18 jaar.

 Het onderzoek door Leergeld Den Haag onder de gezinnen laat zien dat maar 1 op de 3 kinderen beschikt over een eigen laptop of computer. In gezinnen met één kind ligt de verhouding apparaat per kind iets gunstiger: 66 %.   Zijn er twee kinderen, dan daalt de apparaat-kind verhouding naar 40%. Bij gezinnen met drie, vier of vijf kinderen zijn de percentages: 34%, 32% en 30%. Tweederde van de kinderen heeft geen eigen laptop of computer. In 27   procent van de gezinnen was er geen enkel apparaat. Daar werd de telefoon gebruikt om online aan schoollessen mee te kunnen doen.

 Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft Leergeld Den Haag zo’n 2.200 laptops en computers geleverd aan gezinnen met een minimum inkomen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het onderwijs in Den Haag. Zo nam Leergeld Den Haag enkele honderden aanvragen voor devices over, die basisscholen van ouders ontvingen.   

 “We wilden weten hoe het met het aantal laptops en computers gesteld is. Over hoeveel apparaten beschikt een gezin? En hoeveel kinderen maken deel uit van het huishouden, verdeeld naar basisschool en voortgezet onderwijs. 69 Procent van de kinderen zit op de basisschool en 31 procent gaat naar het voortgezet onderwijs. Bijna 80 procent van de respondenten noemt het aantal aanwezige apparaten in hun gezin onvoldoende. Ruim 98 % van de respondenten vindt het belangrijk dat elk kind over een eigen apparaat kan beschikken.”

A                                                                            B                                                         B/A

Aantal gezinnen met                                     Aantal apparaten                       Apparaat per Kind

1 kind                35 (35 kinderen)                            23                                               66%

2 kinderen         61 (122 kinderen)                          49                                               40%

3 kinderen         66 (198 kinderen)                          67                                               34%

4 kinderen         50 (200 kinderen)                          64                                               32%

5 kinderen           6 (30 kinderen)                              9                                               30%

6 kinderen           1 (6 kinderen)                                1                                               17%

7 kinderen           3 (21 kinderen)                              3                                               14%

Totaal               222 (612 kinderen)                         216                                              35%

 

 In de media: Leerlingen zonder laptop kunnen aankloppen bij Leergeld Den Haag.

 

 

computerset 26 mei 2020 - Leergeld Den Haag is gestopt met het leveren van laptops. De extra subsidie die door de gemeente Den Haag beschikbaar was gesteld, is volledig ingezet. Hierdoor konden zo'n 2000 kinderen worden voorzien van een laptop, sinds de scholen zijn overgestapt op onderwijs op afstand.

Nu de scholen ook aangeven dat het onderwijs op afstand goed op orde is, vervalt de noodzaak om kinderen nog langer te voorzien van een laptop. Leergeld Den Haag gaat weer over op het leveren van een complete computerset. Deze bestaat uit een beeldscherm, toetsenbord met muis, een set boxjes en een computerkast. Indien nodig kan er een webcam aangevraagd worden. Ouders kunnen van deze reguliere voorziening gebruik maken zodra hun kind vier jaar is. Voor meer informatie, zie onder computers.     

 

 

wat doen jullie Leergeld Den Haag zet zich in voor kinderen, maar wat doen wij nu precies? Öznur geeft hierop antwoord. Wat Leergeld Den Haag allemaal nog meer kan doen voor kinderen? Zie het menu 'Aanvraag doen voor'.


KarlijnKarlijn Vreeburg heeft een van de leukste baantjes die er zijn. De hele dag mag ze kinderen van wie ouders geen geld hebben, blij maken met een computer, een fiets of spullen voor school, zodat deze kinderen ook met alles mee kunnen doen. Deze aflevering van "Dit is mijn Leven" geeft met met een lach en een traan een beeld van de armoede bij gezinnen in Den Haag.