Vergrootglas

Anbi status

ANBI FC blauwentree newtonstraat4vVanaf 1 januari 2014 stelt de belastingdienst een aantal publicatieeisen aan instellingen met een ANBI–status. Dit betreft de volgende informatie:


Instellingsgegevens:  

  Statutaire naam:
  RSIN/Fiscaal nummer: 
  Adres

  Postcode/plaats
  Stichting Leergeld Den Haag
  816171737
  Newtonstraat 4V
  2562 KR - Den Haag

Doelstelling Stichting Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag heeft als doel om Haagse kinderen uit minima-gezinnen het mogelijk te maken deel te nemen aan sociale activiteiten, zodat zij volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Ons motto is “Alle kinderen gelijke kansen”. Met betrekking tot onze visie zie “Visie Leergeld Den Haag”

Beleidsplan

Ons beleid voor het komend jaar kunt u terugvinden onder Inhoudelijk jaarplan Leergeld Den Haag 2014

Functie en namen van de bestuurders

Met betrekking tot het bestuur van onze stichting zie: De organisatie bij Leergeld Den Haag

Het beloningsbeleid

Overeenkomstig de statuten van Stichting Leergeld Den Haag ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. De stichting beschikt over betaalde arbeidskrachten, deze worden verloond conform het cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening . Daarnaast  worden de werkzaamheden verricht door vrijwilligers. Aan vrijwilligers worden maximaal de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoedingen verstrekt. De werkverdeling tussen bestuur, werknemers en vrijwilligers vindt u terug onder De organisatie bij Leergeld Den Haag

Activiteitenverslag

Voor wat betreft de verrichte activiteiten wordt verwezen naarhet jaarverslag 2014 in de vorm van een kwartetspel

Financiële verantwoording

De financiële jaarverslagen vindt u onder: Toelichting op de in 2014 behaalde resultaten Stichting Leergeld Den Haag