Wat doen wij?

pic1WDLSchoolgaande kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen hebben vaak geen computer, kunnen geen sportspullen aanschaffen of een muziekinstrument en hebben vaak geen fiets. Schoolmaterialen en ouderbijdragen, excursies en werkweken vormen een probleem. Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld een onmisbaar. Als een kind niet kan deelnemen dreigt sociale uitsluiting. Dit is nadelig voor de betrokken kinderen maar net zo goed voor de samenleving.

Leergeld Den Haag is in 2000 opgericht met maar één doel: kinderen mogen op school niet achter blijven, omdat er thuis geen geld is voor een computer, kinderen mogen niet geïsoleerd raken omdat er geen geld is voor sport of spel, kinderen moeten op de fiets naar school of club kunnen gaan ook als geen geld is voor een fiets, kinderen moeten hun verjaardag kunnen vieren ook als dat financieel moeilijk ligt. Dit geldt voor alle kinderen ongeacht hun achtergrond. Zij kunnen bij leergeld terecht voor hier genoemde verstrekkingen. Bij financiële problemen met ouderbijdragen, excursies en werkweken wijst Leergeld de weg.

huisbezLeergeld doet meer: Leergeld gaat op huisbezoek en signaleert problemen. De bezoekende intermediair kan doorverwijzen naar hulpinstanties, indien meer hulp nodig is dan de verstrekkingen die Leergeld kan bieden. Leergeld maakt gebruik van opgedane ervaringen om bij de politiek of op het maatschappelijk vlak aandacht te vragen voor gesignaleerde problemen.

fietswdlgLeergeld betrekt de doelgroepjongeren nadrukkelijk in het beleid, door met hen groepen te vormen die hun eigen problemen onder de loep nemen, zoals bij de LeergeldKids en de Maatschappelijke Stage.

Leergeld biedt aan stagiairs van ict- en maatschappelijke opleidingen stageplaatsen, die ten goede komen aan de doelgroepjongeren en aan de stagiairs zelf. Tientallen vrijwilligers zetten zich bij Leergeld in voor de kinderen en hebben daardoor bovendien hun zelfrespect vergroot of teruggewonnen.

imagesDoor bovengenoemde activiteiten is Leergeld Den Haag een spinnenweb geworden waar vraag en aanbod, beleidsvorming en beleidsuitvoering hand in hand gaan.