Skip links

Raad van ouders

Je helpt de kinderen in de stad door mee te praten. We ondersteunen kwetsbare gezinnen met de juiste hulp via Leergeld Den Haag. Dit gebeurt in overleg met kinderen en hun ouders. Samen maken we het zelfvertrouwen van het kind sterker.

Bijeenkomst oktober 2022 3

Raad van Ouders actief in de stad.

In 2021 bracht Leergeld Den Haag een groep moeders bij elkaar. We wilden vaker van ouders horen over hun situatie. Hoe het gaat met hun kinderen. Waar lopen gezinnen tegenaan als er weinig geld is of schulden? Wat is er nodig en hoe kan Leergeld Den Haag beter hulp bieden?

Sinds 2022 is Patricia Dinkela coördinator van de Raad van Ouders. “Het is altijd beter om te spreken vanuit de doelgroep zelf. Niet over mensen met een minimum inkomen praten maar met hen. Via een Raad van Ouders kan je beter in kaart brengen wat ouders nu zelf willen. Door deze raad hebben de ouders een stem.”

De Raad van Ouders was betrokken bij het Kinderarmoededebat. Leergeld Den Haag organiseerde dit debat rond de gemeenteraadsverkiezingen. Ook maakte de Raad kennis met de nieuwe raadsleden van Den Haag. Daar was ook de Raad van Kinderen bij aanwezig. Verder ging de Raad van Ouders in gesprek met de Commissie Sociaal Minimum. De commissie doet onderzoek naar wat gezinnen nodig hebben om rond te komen. Hoe kunnen ze meedoen aan de maatschappij. Dit gebeurt in opdracht van de minister van Armoede, Carola Schouten.

Leden van de Raad van Ouders geven op scholen en in buurtcentra voorlichting over Leergeld Den Haag.

Marwa geeft voorlichting na cursus mediatraining

“Ik ben Marwa Mohamed. Ik ben alleenstaande moeder van twee kinderen.

Ik maak gebruik van de hulp van Leergeld Den Haag. Deze stichting heeft voor de Raad van Ouders een mediatraining georganiseerd. Deze duurde twee dagen. Ik heb daar geleerd hoe ik Leergeld Den Haag kan presenteren voor groepen ouders en instanties.

De dag na de laatste training gaf ik al direct een presentatie op de locatie van Petje Af. De presentatie was bedoeld voor de ouders die kinderen bij Petje af hebben. Deze organisatie geeft kinderen van 10-14 jaar een extra steuntje in de rug.

Ik wil graag mijn ervaring delen hoe de presentatie is gegaan. Ik heb de presentatie samen met Alya gedaan. Zij zit in de Raad van Kinderen. Deze dag kon ik toepassen wat ik heb geleerd. Ik vond het heel spannend om het in de praktijk te doen.

Ik heb van tevoren veel steun gehad met “Je kan het”, “veel succes” en veel duimpjes.

Mijn presentatie ging over wat Leergeld Den Haag kan doen voor gezinnen met een laag inkomen. De presentatie ging goed. Na afloop hebben de kinderen het boek ‘De schoen van tien miljoen’ gekregen.

Ik kreeg te horen dat sommige begeleiders van Petje Af Leergeld Den Haag wel kennen, maar niet wisten dat ze zoveel deed. Eén begeleider dacht zelfs dat de stichting alleen zorgde voor vakanties en uitjes. De presentatie heeft veel positieve reactie opgeleverd.

Nadat de presentatie klaar was, kwam een bestuurslid van Stichting Petje Af om met mij praten. Hij wil graag contact met Leergeld Den Haag om van elkaar leren en te helpen. Zo worden beide netwerken breder.

Ik wil Leergeld Den Haag bedanken voor deze cursus. Deze heb ik meteen kunnen toepassen. Zonder deze mediatraining was het mij niet gelukt om deze presentatie te kunnen geven.”