Skip links

Raad van ouders

Je helpt de kinderen in de stad door mee te praten. We ondersteunen kwetsbare gezinnen met de juiste hulp via Leergeld Den Haag. Dit gebeurt in overleg met kinderen en hun ouders. Samen maken we het zelfvertrouwen van het kind sterker.

Bijeenkomst oktober 2022 3

Raad van Ouders actief in de stad.

In 2021 bracht Leergeld Den Haag een groep moeders bij elkaar. We wilden vaker van ouders horen over hun situatie. Hoe het gaat met hun kinderen. Waar lopen gezinnen tegenaan als er weinig geld is of schulden? Wat is er nodig en hoe kan Leergeld Den Haag beter hulp bieden?

Sinds 2022 is Patricia Dinkela coördinator van de Raad van Ouders. “Het is altijd beter om te spreken vanuit de doelgroep zelf. Niet over mensen met een minimum inkomen praten maar met hen. Via een Raad van Ouders kan je beter in kaart brengen wat ouders nu zelf willen. Door deze raad hebben de ouders een stem.”

De Raad van Ouders was betrokken bij het Kinderarmoededebat. Leergeld Den Haag organiseerde dit debat rond de gemeenteraadsverkiezingen. Ook maakte de Raad kennis met de nieuwe raadsleden van Den Haag. Daar was ook de Raad van Kinderen bij aanwezig. Verder ging de Raad van Ouders in gesprek met de Commissie Sociaal Minimum. De commissie doet onderzoek naar wat gezinnen nodig hebben om rond te komen. Hoe kunnen ze meedoen aan de maatschappij. Dit gebeurt in opdracht van de minister van Armoede, Carola Schouten.

Leden van de Raad van Ouders geven op scholen en in buurtcentra voorlichting over Leergeld Den Haag.