Skip links

Raad van kinderen

De Raad van Kinderen zet zich in voor alle kinderen en jongeren in de stad met een Ooievaarspas. De Raad is opgericht in 2017 en bestaat uit 16 jongens en meisjes tussen 10-17 jaar. Leergeld Den Haag begeleidt de Raad van Kinderen.

Raadvan Kinderen 13

Jongeren hebben het recht om mee te praten

De Haagse Raad van Kinderen is in het leven geroepen om kinderen inspraak te geven op het gebied van armoede. Kinderen hebben recht om mee te praten over onderwerpen die hen aangaan. Dat is vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Omdat armoede in gezinnen ook de kinderen treft, is het vanzelfsprekend dat zij betrokken worden bij het armoedebeleid van de gemeente Den Haag. Leergeld Den Haag is vanaf dag 1 betrokken bij de Raad van Kinderen. 

De Haagse Raad van Kinderen bestaat uit zestien kinderen van tien tot zestien jaar. Zij zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Ze groeien op in gezinnen met weinig geld. Maandelijks bespreekt de raad  onderwerpen die met armoede te maken hebben. Daarna gaat de raad in gesprek met de gemeente Den Haag en andere organisaties.

De Haagse Raad van Kinderen heeft zich met succes ingezet voor kinderen in minimagezinnen. Tijdens de grote dialoogsessie in 2018 zat de publiekstribune van de Raadzaal vol. Er was veel aandacht van de media.  Het belang van gratis huiswerk werd duidelijk, zowel voor de wethouder Armoedebestrijding als de wethouder van Onderwijs. Een aantal Haagse bibliotheken geeft sindsdien gratis huiswerkbegeleiding. Ook werd het idee voor een training voor vertrouwenspersonen uitgevoerd.

Een greep uit vijf jaar Haagse Raad van Kinderen:

Afscheid van de Raad van Kinderen

Voor zes meiden en jongens van de Raad van Kinderen was het een dag met een dubbel gevoel. Het jaarlijkse uitje van de raad luidde het het einde van het schooljaar in, en het begin van een welkome zomervakantie. Tegelijk was het een moment van afscheid nemen. Solace, Michelle, Ivan, Taouba Mrwan en Drishti sloten hun periode bij de Raad van Kinderen af omdat ze 18 jaar zijn.

Na het uitje wachtten de Raad van Ouders en Marije Mostert (D66-raadslid) hen bij Leergeld Den Haag op. In haar toespraak bracht Charlie Ortega de succes van de Raad van Kinderen in herinnering. De lijst met prestaties waar de zes aan hebben bijgedragen is indrukwekkend. Als dank voor hun jarenlange inzet kregen zij een trofee. Zij waren de stem van alle kinderen in Den Haag die een beroep doen op Leergeld Den Haag.

Afscheid Rv K 24 juni 2023 2
Charlie Ortega spreekt de vertrekkende leden toe.