Vergrootglas

De Haagse Raad van Kinderen bestaat sinds 2017. Deze Raad adviseert de gemeente Den Haag. De kinderen denken mee over wat de gemeente kan doen voor kinderen van ouders met weinig geld.
De Haagse Raad van Kinderen bestaat uit zestien kinderen in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar. 

Op zondag 2 november heeft de Haagse Raad van Kinderen samen met wethouder Bert van Alphen een eigen panel gelanceerd. De Raad van Kinderen wil zo de mening van meer kinderen vertegenwoordigen.         Wil je ook je mening laten horen? Klik hier om je aan tlanceringpanele melden voor het panel. 

Vrijdag 11 oktober ging de Raad van Kinderen weer in gesprek met wethouder van Alphen. De wethouder heeft verteld wat hij gedaan heeft met de adviezen die de Raad van Kinderen in april gegeven heeft. Klik op de foto hieronder voor meer informatie over de bijeenkomst. 

dialoogverslag

 
 

 2Op 16 april 2019 gingen kinderen van de Haagse Raad van Kinderen en ouders van minimagezinnen op uitnodiging van Leergeld Den Haag in dialoog met wethouder Bert van Alphen. De wethouder wil rond de zomer zijn plannen presenteren voor het armoedebeleid.

Op de directe vraag 'heeft u wel eens bijles?' antwoordde de wethouder, 'Ik krijg nu bijles van jullie. Ik weet dat je af en toe begeleiding nodig hebt op school. Ik wil er dan ook voor zorgen dat er op zoveel mogelijk plekken in Den Haag bereikbare en betaalbare huiswerkbegeleiding komt.'
Ook het rollenspel waarbij één jongen niet mee mag op schoolreis omdat zijn ouders de bijdrage niet kunnen betalen, maakte indruk. 'Mensen wisten hierdoor dat ik arm was en ik kon niet mee. Dat deed pijn.'
Tijdens de dialoog bleek dat de kinderen ook een beter aanbod willen op de Ooievaarspas. 'Wij willen ook wel eens met vrienden of vriendinnen uit eten. Dat kost geld en sommige kinderen kunnen dit niet betalen. Ook met het gezin uit eten is leuk. Misschien kunnen restaurants daarom meedoen aan de Ooievaarspas?'
De kinderen gaven ook concrete adviezen om meer bekendheid aan armoede te geven. Zij zien vooral dat vertrouwenspersonen op scholen weinig weten over armoede. 'Armoede zie je niet aan de buitenkant, maar het doet heel veel'. De wethouder wil een training over armoede te organiseren met Centrum 1622.
De dialoog duurde een uur en was eigenlijk te kort. De wethouder stelde voor: 'Laten we snel weer afspreken, want het is heel goed om zo met elkaar te praten.' Voor foto's van de dialoog klik hier.
Klik voor het verslag van de dialoogsessie op het icoontje:
dialoogverslag

De Raad van Kinderen heeft in 2018 niet stil gezeten. Bekijk hier het jaarverslag van 2018:

Raad van Kinderen 2018 

 

 7Op 9 maart 2018 kwam de Raad van Kinderen bijeen in de raadzaal van het stadhuis. Hier vond een dialoogsessie plaats onder leiding van prinses Laurentien. De kinderen hielden eerst presentaties over wat er gedaan kan worden voor kinderen van ouders met weinig geld. Hierna gingen ze in gesprek met wethouder Rabin Baldewsingh, directeuren van sport, jeugd, sociale zaken en een beleidsmedewerker van onderwijs. Tijdens de dialoog deelden kinderen veel goede ideeën, zoals een lespakket over armoede, huiswerkbegeleiding voor iedereen en een sponsorloop in de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark. Voor foto's van de dialoogsessie klik hier.

 

 3Nadat in de herfstvakantie tijd is genomen voor kennismaken, leren onderzoeken en adviseren, is tijdens het Ooievaarsfestival op 19 november 2017 de Haagse Raad van Kinderen geïnstalleerd. Voor foto's van deze dag klik hier. Voor een video met meer informatie over de Haagse Raad van Kinderen en een impressie van de activiteiten in de herfstvakantie, klik hier.