Skip links

Over Leergeld Den Haag

Leergeld Den Haag is in 2001 opgericht. Onze ambitie: voorkomen dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten van activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn. Geen kind mag zich arm voelen.

Slotwoord debat Kinderarmoede

Wat doet Leergeld Den Haag?

We verstrekken gebruiksgoederen die onderdeel zijn van het kindpakket. Dit doen we via een netwerk van detailhandel, retailers en intermediaire zorgorganisaties.

Het kindpakket is zorgvuldig samengesteld. Het zijn producten die zijn afgestemd op de behoefte kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen tot 130% van het minimum inkomen. Denk aan: schoolspullenpas, Squla/Woord Extra-abonnement, Chromebook, pc, laptop, mobiele telefoon, fiets, ov-abonnement, winterkledingpas, materialen voor deelname aan sport- of cultuurbeoefening en de speelgoedbon.

Soms honoreert Leergeld Den Haag ook andere aanvragen. Die noemen we 'bijzonder'. Dit zijn noodzakelijke goederen waar regelingen (voorliggende voorzieningen) niet of voor een deel in voorzien.

Tenslotte bedenkt en organiseert Leergeld Den Haag projecten. Met deze projecten willen we een langdurig, positief effect bereiken. Door perspectief te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Onze aanpak is bijzonder. We spannen ons maximaal in om kinderen en jongeren uit de moeilijk te bereiken doelgroep te activeren en te motiveren. Zij leren via deze projecten hun capaciteiten en talenten kennen. Projecten van Leergeld Den Haag zijn: Leven als een ADO-prof, Geld de Baas, Leergeld op Maat en Kinderen, Cultuur en Kansen (Doen Wie Je Bent).

Doen wie je bent 1
Doen Wie Je Bent

Missie en visie

Onze ambitie is te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen worden uitgesloten van allerlei activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn. Leergeld Den Haag wil deze kinderen laten meedoen zodat zij zich fysiek, emotioneel en sociaal kunnen ontwikkelen. Het opdoen van kennis en vaardigheden versterkt hun eigenwaarde. Leergeld Den Haag draagt bij aan het bestrijden van kansenongelijkheid. Dit komt natuurlijk ten goede aan de kinderen zelf. Maar ook voor hun familie en de maatschappij is het van grote waarde dat kinderen hun talenten kunnen ontplooien. We bieden ze perspectief voor later. Door te kunnen kiezen voor de school die past bij het niveau van het kind. Ook al ligt die niet in de buurt. Door op dezelfde sportclub te gaan als de andere kinderen uit de buurt. Dit lijken kleine oplossingen, maar ze geven het kind het gevoel dat het meetelt.

Wie zijn wij?

Het team

Vacatures

Ook werken bij Leergeld Den Haag? Bekijk onze actuele vacatures.

Bekijk vacatures

Veel gestelde vragen en antwoorden