Skip links

ANBI status Stichting Leergeld Den Haag

Wilt u weten of u een gift kunt aftrekken van de belasting?

Anbi 2

Stichting Leergeld Den Haag is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI status houdt in dat onze donateurs de giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft Leergeld Den Haag geen erf- of schenkbelasting te betalen over ontvangen erfenissen of schenkingen.

Downloads