Disclaimer en bescherming privacy

Instellingsgegevens:  

  Statutaire naam:
  RSIN/Fiscaal nummer: 
  Adres

  Postcode/plaats
  Stichting Leergeld Den Haag
  816171737
  Newtonstraat 4V
  2562 KR - Den Haag


Disclaimer website Stichting Leergeld Den Haag

Leergeld Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, giften en rentebaten. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door enig bedrijf of organisatie. Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

Wanneer u deze website bezoekt betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Doelstelling

Doel van deze website is om Hagenaars met een laag inkomen te informeren over de ondersteuning die Leergeld Den Haag kan bieden aan hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

De informatie aangeboden op www.leergelddenhaag.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie tussen cliënt en Leergeld den Haag.

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Leergeld Den Haag niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Leergeld Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De website van Leergeld Den Haag bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Leergeld Den Haag liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de cliënten van Leergeld Den Haag. Leergeld Den Haag is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Leergeld Den Haag geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn, kan Leergeld Den Haag hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van deze website leest, kan uitsluitend op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid worden gebruikt.

Bescherming persoonsgegevens

Informatie verzameld op onze website, zoals aanvragen en emailadressen, zal nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Copyright

Het auteursrecht op de website berust bij Leergeld Den Haag. Alleen met toestemming van Leergeld Den Haag mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan tekst en/of beeldmateriaal op deze website van Leergeld Den Haag kan daarvoor met ons contact opnemen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij Leergeld Den Haag. We gebruiken cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt en daar wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies, kijkt u op Wikipedia.