Skip links

Disclaimer

Leergeld Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, giften en rentebaten. Bedrijven of organisaties hebben geen invloed op de inhoud van de tekst van de website. De website bevat geen reclame.

Fietsen naar huis

Regeling aansprakelijkheid

Statutaire naam:
RSIN/Fiscaal nummer:
Adres
Postcode/plaats

Stichting Leergeld Den Haag
816171737
Newtonstraat 4V
2562 KR - Den Haag

Regeling aansprakelijkheid op website Stichting Leergeld Den Haag

Leergeld Den Haag is een stichting zonder winstoogmerk. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, giften en rentebaten. Bedrijven of organisaties hebben geen invloed op de inhoud van de tekst van de website. Op deze website wordt geen reclame gemaakt.

Wie gebruik maakt van de informatie op deze site, gaat akkoord met de voorwaarden die in deze regeling worden genoemd

Doelstelling

Doel van deze website is om Hagenaars met een laag inkomen te informeren over de ondersteuning die Leergeld Den Haag kan bieden aan hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

De informatie aangeboden op www.leergelddenhaag.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie tussen de persoon die een aanvraag doet en Leergeld den Haag.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld maar Leergeld Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Leergeld Den Haag bevat verwijzingen (‘hyperlinks’) naar andere sites. Deze links zijn opgenomen ter informatie en voor het gemak van de gebruikers en zijn zorgvuldig geselecteerd. Leergeld Den Haag is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites. Leergeld Den Haag geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid aangaande de inhoud van deze sites.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Leergeld Den Haag kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onjuistheden op de site. Het gebruik van informatie op deze website is voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Copyright

Het auteursrecht op de website berust bij Leergeld Den Haag. Alleen met toestemming van Leergeld Den Haag mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

De inhoud van deze site mag alleen met toestemming van Leergeld Den Haag worden overgenomen. Wie meent copyright te hebben op tekst en/of beeldmateriaal op deze website, wordt verzocht met Leergeld Den Haag contact op te nemen.

Ieder die meent rechten te kunnen ontlenen aan tekst en/of beeldmateriaal op deze website van Leergeld Den Haag kan daarvoor met ons contact opnemen.

Cookies

Leergeld Den Haag gebruikt cookies voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt en daar wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies, kijkt u op Wikipedia. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie)