Skip links

Privacyverklaring

Leergeld Den Haag verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

Ov pas 6

Privacy verklaring Stichting Leergeld Den Haag

Stichting Leergeld Den Haag (info@leergelddenhaag.nl/070-3601337) verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor het doen van verstrekkingen die u voor uw kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas, hebt aangevraagd. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om u aan te kunnen schrijven over verstrekkingen.

Leergeld Den Haag verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

Leergeld Den Haag ontvangt persoonsgegevens van de Gemeente Den Haag in de vorm van alle Ooievaarspashouders van 3 tot 18 jaar. Deze gegevens worden beveiligd en versleuteld verstuurd.

Indien Leergeld Den Haag uw persoonsgegevens niet mag of kan verwerken, is Leergeld Den Haag niet in staat aanvragen voor uw kinderen in behandeling te nemen, of verstrekkingen te doen. Leergeld slaat uw gegevens niet langer op dan de wettelijke termijn toestaat.

U heeft recht op inzage, wijzigingen, of het door ons laten verwijderen van persoonsgegevens bij ons in het systeem. Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijderering van uw gegevens kunt u doen via info@leergelddenhaag.nl.Wij vragen u dan altijd een kopie van de Ooievaarspas van uw kind(eren) mee te sturen.

Onderstaand vindt u een lijst van partners waar wij mee samenwerken en waar wij voor uw aanvragen en verstrekkingen gegevens mee uitwisselen en voor welke verstrekking:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Contactgegevens

Internet: Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Postadres: Postbus 93374

2509 AJ - Den Haag