Skip links

Geen laptops voor kinderen uit minimagezinnen

Dit jaar geen computer of laptop en lagere bedragen op de Schoolspullenpas (€50,- omlaag) en Winterkledingpas (€25,- omlaag).

Jongen met wit bord 1

Armoedebeleid dupeert 20.000 Haagse kinderen: gemeente kort op schoolspullen en winterkleding.

Het armoedebeleid van de gemeente Den Haag dreigt een strop te worden voor 20.000 kinderen die van Leergeld Den Haag afhankelijk zijn. Charlie Ortega, directeur Leergeld Den Haag: ”De gemeente heeft onze aanvraag voor computers en laptops in zijn geheel afgewezen. Daarnaast is de subsidie met € 750.000 verlaagd. Ouders die toch al geconfronteerd zijn met hogere kosten voor energie en levensonderhoud, krijgen straks van Leergeld Den Haag ‘nee’ te horen. Terwijl wij een vangnet zouden moeten zijn voor de groep die het minste heeft. Dit is onacceptabel.”

Laptopbudget geschrapt

Er ging een rode streep door de subsidieaanvraag voor computers en laptops. Ouders die geen 600 euro hebben voor de (huur)koop van een laptop of Chromebook zullen straks tevergeefs bij Leergeld Den Haag aankloppen. Charlie Ortega: “Zo’n 2.000 kinderen beginnen in september met lege handen aan hun opleiding. Als je geeft om kansengelijkheid, zoals de gemeente zegt te doen, kun je scholieren niet zonder laptop of Chromebook aan de start van het nieuwe schooljaar laten verschijnen.” Jarenlang was Leergeld Den Haag het vangnet voor gezinnen die geen geld voor een device hebben. Voor kinderen onmisbaar om hun schoolwerk te maken of contact te onderhouden met vriendjes. De discussie of een laptop een schoolmiddel is, zoals een schoolboek, pakt nu rampzalig uit. “De overheid legt de bal bij de scholen. Die moeten het oplossen maar hebben geen geld. Ze mogen aan ouders wel vragen om een laptop aan te schaffen, maar kunnen dit niet verplichten. Zo’n bijdrage valt dan onder de vrijwillige ouderbijdrage. Nu de gemeente de hand op de knip houdt, ook voor de schrijnende gevallen, zullen wij de ouders moeten terugverwijzen naar de school van hun kind”.

Minder te besteden met Schoolspullenpas en Winterkledingpas

Door te bezuinigen op de begroting van Leergeld Den Haag, zet de gemeente Den Haag 20.000 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen in de kou. Het bedrag om schoolspullen te kopen is verlaagd met 50 euro. De winterkledingpas is dit jaar 25 euro minder waard. “Voor gezinnen die van 50 euro per week moeten rondkomen voor boodschappen is deze bezuiniging op de schoolspullen en winterkleding een flinke aanslag”, aldus Charlie Ortega. “In de subsidieaanvraag voor 2023 was op advies van de Raad van Ouders een Zomerpas opgenomen. Na de winter zijn kinderen vaak overal uitgegroeid. Ouders gaven aan dat er behoefte was om voor hun kinderen zomerkleding te kunnen kopen. Met dit signaal uit de stad heeft Leergeld Den Haag een Zomerpas willen introduceren. De kosten voor de pas waren budgetneutraal begroot: het zou de gemeente geen extra geld kosten. Zonder overleg heeft de gemeente de Zomerpas uit de aanvraag geschrapt.”

Bijspringen

Al eerder heeft de gemeente laten zien dat er extra middelen vrijgemaakt kunnen worden voor kinderen en gezinnen in armoede. “Wethouder Onderwijs Bredemeijer verhoogde onlangs het budget met bijna 1 miljoen euro, zodat kinderen meekunnen met schoolreisjes. Er kan veel als de politieke wil er is. Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord over kansengelijkheid. Laat de gemeente dan ook de daad bij het woord voegen.”