Skip links

Blogpost Traineeprogramma Charlie Ortega

Charlie Ortega, Directeur van Leergeld Den Haag, neemt haar LinkedIn-connecties mee in haar werk door middel van blogposts. Ze deelt persoonlijke ervaringen en belicht de projecten en activiteiten waar ze mee bezig is. Lees het artikel hier:

Charlie Traineeshiprogramma

Verleden, heden en toekomst 25 jaar Traineeprogramma samen uniek!

Charlie Ortega: ''Op donderdag 18 april werd ik uitgenodigd door de Gemeente Den Haag om een masterclass te geven aan beginnende ambtenaren, met armoede in Den Haag als onderwerp. De vraag die mij werd gesteld was: Hoe benadert Leergeld Den Haag de thematiek omtrent financiële armoede in Den Haag?

Mijn antwoord hierop was: financiële armoede bestaat niet. Waarom niet, vraag je je misschien af? Omdat armoede niet alleen draait om geld. De boodschap aan de trainees was dat armoede ook over veel andere thema’s gaat, zoals leefbaarheid, mobiliteit, gezondheid. Anderzijds bestaat financiële kinderarmoede ook niet, dat heeft te maken met dat kinderen niet over hun eigen financiële situatie beschikken. Kinderen zijn nooit rijk of arm, want ze zijn altijd afhankelijk van hun ouders.

Armoede heeft invloed op verschillende gebieden, van participatie en welzijn tot onderwijs en werk. Een voorbeeld dat ik gaf, laat zien hoe armoede leidt tot sociaal isolement, waarbij meedoen met de samenleving steeds moeilijker wordt.

Mijn doel is om ambtenaren te stimuleren hun beleid, projecten en ambities met een andere bril te bekijken. Zijn deze ook toegankelijk voor mensen in armoede? Mijn tip is dat je dit kunt testen door ervaringsdeskundigen hierbij te betrekken en aan hen advies te vragen, zoals aan onze Raad van Ouders. Het is ook belangrijk om slimme verbindingen te maken met soortgelijke projecten binnen of buiten je eigen dienst. Door effectieve samenwerking binnen de gemeente en tussen gemeente en maatschappelijke organisaties kunnen we er samen voor zorgen dat geen kind zich arm voelt!''

Bedankt Gemeente Den Haag!