Skip links

Vrijwilligersbeleid Leergeld Den Haag onder de loep

Nathaly Mercera is sinds september werkzaam als zzp’er bij Leergeld Den Haag. Haar opdracht was het aanpassen en herschrijven van het vrijwilligersbeleid.

Nathaly

Het is belangrijk dat zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar is hoe waardevol vrijwilligers zijn voor Leergeld Den Haag.

In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor de samenleving. Dit gebeurt in verzorgingstehuizen, sportclubs en ook bij Leergeld Den Haag. Nathaly Mercera zegt: ‘’Ik kreeg de vraag om extra aandacht te besteden aan het vrijwilligersbeleid in de organisatie. Waar moeten we nog aan werken? Zijn alle documenten in orde? Kortom, biedt Leergeld Den Haag een prettige werkomgeving voor vrijwilligers en voldoet het aan de juiste richtlijnen? Als we aan de voorwaarden voldoen, kan de organisatie het keurmerk Goed Geregeld behalen. Het is belangrijk dat zowel binnen als buiten de organisatie zichtbaar is hoe waardevol vrijwilligers zijn voor Leergeld Den Haag.’’

Wat doen vrijwilligers bij Leergeld Den Haag?

Bij Leergeld Den Haag zijn naast medewerkers ook vrijwilligers actief. De meesten gaan op huisbezoek bij gezinnen. Deze bezoeken vinden plaats als gezinnen voor het eerst in aanmerking komen voor de Ooievaarspas. Zij ontvangen een uitnodiging voor een huisbezoek. Tijdens een bezoek geven vrijwilligers van Leergeld Den Haag informatie en kunnen eventueel helpen om een aanvraag in orde te maken.

Huisbezoeken in een nieuwe stijl

Nathaly geeft aan dat ze heeft gewerkt aan de nieuwe methode van huisbezoeken doen. De vrijwilligers gaan vanaf dit jaar op een andere manier op huisbezoek. In het verleden was er slechts één bezoek per gezin. Nu begint een gezin met één huisbezoek en een jaar later volgt er nog één. Tijdens het eerste bezoek wordt een nulmeting gedaan om te laten zien hoe het gezin ervoor staat en waar het behoefte aan heeft. Een jaar later wordt er gekeken hoe het gezin is geholpen.

Het uiteindelijke doel van de bezoeken is om de gezinnen een aanvraag te laten doen, vertelt Nathaly. ‘’Met steun van Leergeld Den Haag wil je dat het kind zich niet anders voelt, maar gewoon kan meedoen met andere kinderen. Vrijwilligers geven aan dat je bij een bezoek vaak niet eens veel hoeft te vragen over de financiële situatie. Bij binnenkomst krijg je meestal al een goed beeld van hoe een gezin in elkaar steekt.’’

Nieuw is dat huisbezoeken in tweetallen worden gedaan. ‘’Het is beter op deze manier, want met z’n tweeën hoor je meer dan wanneer je alleen bent. Na afloop kun je er nog samen over praten. Dit lucht vaak ook op, vooral omdat je soms ingrijpende verhalen hoort.’’

De kracht van de vrijwilliger

Nathaly benadrukt het belang van het kennen van de motivatie, beschikbaarheid en vaardigheden van de vrijwilligers. Zo kunnen ze optimaal worden ingezet. ‘’Soms kan een vrijwilliger veel, maar is dat nog nooit gevraagd. Soms wil iemand meer betekenen binnen een organisatie, maar weet niemand dat. Het voorkomen van ontevredenheid is belangrijk, want je wilt dat als het goed gaat, ze het extern vertellen. En als iets niet goed gaat, ze het intern vertellen."

Nathaly zit momenteel in de afsluiting van de opdracht bij Leergeld Den Haag. Ze is blij om te zien wat ze voor Leergeld Den Haag heeft kunnen doen. Ze hoopt te hebben bijgedragen aan het doel van de organisatie en de vrijwilligers de goede hulp te hebben geboden. "Ik ben blij dat ik deze organisatie mocht helpen en vond het heel leuk om Leergeld Den Haag op deze manier te leren kennen."