Skip links

Leergeld Den Haag verruimt tijdelijk aanvraag-norm

Gezinnen waarvan de ouder(s) een betaalde baan hebben, kunnen soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar kan Leergeld Den Haag deze gezinnen ondersteunen. Op Wereldarmoededag, 17 oktober, wordt een speciale rekentool gelanceerd.

Leergeld op maat 3

Leergeld op Maat: hulp voor meer kinderen dankzij rekentool

In Den Haag kom je in aanmerking voor de Ooievaarspas -en ondersteuning van Leergeld Den Haag- als je inkomen lager is dan 130% van de bijstandsnorm. Maar wat als je meer verdient, maar je lasten zijn zo hoog dat je toch te weinig geld overhoudt? Misschien kom je net niet in aanmerking voor toeslagen, en meer werken betekent niet altijd meer inkomen. Dit jaar kan Leergeld Den Haag de kinderen van een aantal gezinnen ondersteunen met een laptop, een fiets, sport- en cultuurlessen, leermateriaal, winterkleding, openbaar vervoer, een mobiele telefoon en speelgoed. Projectleider Don Thodé: “Alle gezinnen met laag besteedbaar inkomen kunnen vanaf vandaag zelf toetsen of ze in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Oók als ze meer verdienen dan de bijstandsnorm."

Werkelijk besteedbaar inkomen is norm

Om te bepalen of een gezin recht heeft op een voorziening, kijken we naar het werkelijke besteedbare inkomen. Zelfs mensen met een volledige baan, in loondienst of als zelfstandige, kunnen door hoge vaste lasten te weinig geld overhouden. “Deze groep komt normaal gesproken niet voor hulp van Leergeld Den Haag in aanmerking. We hebben nu een rekentool ontwikkeld die uit gaat van het besteedbaar inkomen per maand. Als je onder de streep minder overhoudt dan het normbedrag, dan mag je een beroep doen op Leergeld Den Haag. De hoogte van dat normbedrag hangt samen met het aantal kinderen tussen 0 en 18 jaar.”

Project Leergeld op Maat

Met het project Leergeld op Maat wil Leergeld Den Haag nog dit jaar zo’n 100 tot 150 kinderen tussen 4 en 18 jaar helpen. “We nemen aan dat de groep veel groter kan zijn. Voorlopig hebben we een maximum gesteld. In de praktijk zal blijken hoe groot de behoefte daadwerkelijk is. Een ouder kan zelf de rekentool invullen en meteen weten of er ondersteuning mogelijk is. Bij het beoordelen vraagt de rekentool om de inkomensgegevens van de laatste drie maanden en informatie over de gezinssamenstelling.” Om de gezinnen te informeren, zal er worden samengewerkt met instanties die al met deze groep in contact staan. Zie voor de rekentool: www.leergelddenhaag.nl/leergeldopmaat.