Skip links

Sanne neemt initiatief voor les over armoede

“Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. Er is nog steeds taboe over mensen met weinig geld. Je mening geven en praten voor de groep hebben mij enorm geholpen”.

Nizaam en Sanne

“Discussie in gang zetten en impact maken om taboe te doorbreken”

Sanne Reinhard (16 jaar) zit al vanaf de oprichting bij de Haagse Raad van Kinderen. Ze was tien toen ze in 2017 met de andere kinderen van de raad kennismaakte. “Ik bewaar daar nog steeds goede herinneringen aan. Er zijn toen ook vriendschappen ontstaan”. Al zes jaar zet Sanne zich met de andere jongeren van de raad in voor kinderen die opgroeien in armoede. “Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. Er is nog steeds taboe over mensen met weinig geld. Je mening geven en praten voor de groep hebben mij enorm geholpen”.

Sanne zit in het tweede jaar van het vmbo van het Pleysier College Zefier. Volgend jaar doet ze eindexamen en het jaar erna rondt ze de havo af. “Dat is best pittig, want daarnaast maak ik tijd vrij voor jazz-streetdance en speel ik gitaar. Mijn droom is om na de havo aan de dansopleiding FaFa te kunnen beginnen. Binnenkort hebben we sinds lange tijd ook weer een dansvoorstelling in theater Dakota. Die gaat over elkaar zien in de maatschappij. We dansen dan op grootse muziek uit films.”

Les over armoede

Sanne had al langer het idee om op school iets met het onderwerp armoede te doen. Omdat ze in de Raad van Kinderen zit, wist Sanne van de special van het NOS Jeugdjournaal over armoede. In die speciale uitzending wordt ook Alya van de Haagse Raad van Kinderen gevolgd. “Toen ik die special zag, voelde ik dat er iets mee gedaan moest worden. Dus stuurde ik een mailtje naar meneer Lodder, mijn leraar maatschappijleer/geschiedenis. Hij was meteen enthousiast. Samen hebben we vragen bedacht voor een les over armoede op onze school. Ik wilde weten of er door de school bijvoorbeeld oplossingen bedacht kunnen worden. Zo kwamen we tot een les die de leraar in alle klassen heeft gegeven. Ik heb zelf aan drie lessen meegedaan en heb uitgelegd wat de Raad van Kinderen doet. En waarvoor je bij Leergeld Den Haag terecht kan.”

Meebeslissen over oplossingen

Haar initiatief voor het klassengesprek maakte persoonlijke verhalen los, maar ook de vooroordelen over armoede kwamen naar boven. “Ik vond het best spannend om dit te doen. Er wordt gedacht dat je pas arm bent als je helemaal niks hebt of kan doen. Dat je er op een bepaalde manier moet uitzien. Maar dat is echt niet zo. Soms heb je gewoon moeite om rond te komen en is er geen geld voor leuke dingen. Ook dat is armoede.” Het mailtje aan haar docent heeft ook iets in gang gezet. “De school wil nu ieder jaar zo’n les over armoede geven. Daar ben ik best wel trots op. Na deze lessen kreeg ik gelijk de vraag of ik in de Leerlingenraad van de school wil. Ik vind het leuk om mee te beslissen over onderwerpen en oplossingen te bedenken. Dat deed ik al in de Raad van Kinderen en nu dan ook in de Leerlingenraad.”