Skip links

Wethouder Bruines wil cultuursector voor jongeren toegankelijk maken

In aanwezigheid van wethouder Cultuur Saskia Bruines ging op 26 februari in Laaktheater de documentaire Kinderen, Cultuur en Kansen in première.

Kinderen Cultuur en Kansen2

“Neem financiële, fysieke en culturele drempels weg.”

In aanwezigheid van wethouder Cultuur Saskia Bruines ging op 26 februari in Laaktheater de documentaire Kinderen, Cultuur en Kansen in première. Het gelijknamige project inspireerde filmmaker Yassin Niemandsdochter om met deelnemers en betrokkenen terug te kijken op vier jaar buitenschoolse kunsteducatie. “Het maken van deze film stemde me hoopvol, ondanks de armoede waar deze kinderen in opgroeien.”

Het contact tussen de gemeente Den Haag en Leergeld Den Haag leidde in 2019 tot het project Kinderen, Cultuur en Kansen. Vier jaar organiseerden Art-S-Cool, Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten talentenprogramma’s, workshops en vakantiescholen waar honderden Haagse kinderen en jongeren aan meededen. Het doel was om kunstdeelname toegankelijk te maken en talentontwikkeling te stimuleren bij jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Over de resultaten van dit unieke project spraken Saskia Bruines (wethouder Cultuur), Charlie Ortega (directeur Leergeld Den Haag) en filmmaker Yassin Niemandsdochter met gastheer Hizir Cengiz.

Voltooid mens

Na het vertonen van de documentaire werd Yassin Niemandsdochter gevraagd naar de betekenis ervan. “Kinderen, Cultuur en Kansen is een betekenisvol verhaal: het vertelt dat je er mag zijn, jezelf kan uiten. De boodschap is dat elk kind bestaansrecht heeft.

De documentaire mag een promotiefilm voor vijf Haagse organisaties lijken, alle sprekers kaarten wel degelijk dingen aan. Ze laten zien wat kunstbeoefening teweeg kan brengen op jonge leeftijd. Als je de middelen mist om je te ontwikkelen word je nooit een voltooid mens.”

Drempels weg

Wethouder Bruines onderstreepte het belang van kunsteducatie, binnen en buiten school. “Projecten zoals Kinderen, Cultuur en Kansen zijn van grote waarde om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Meedoen aan dit soort projecten vergroot hun creativiteit, ze leren samenwerken en ontdekken hun talenten. Inclusieve cultuureducatie en -participatie zijn onmisbaar voor een bloeiende culturele sector. We werken er dan ook hard aan om financiële, culturele en fysieke drempels weg te nemen en zo alle Haagse kinderen en jongeren toegang te geven tot kunst en cultuur.”

Inclusief beleid

Charlie Ortega benadrukte dat de kleinere cultuurinstellingen zich vaak extra moeten inspannen om de doelgroep te bereiken en vast te houden. “Om ervoor te zorgen dat zij profiteren van gelijke kansen moet je ongelijk beleid durven voeren. De praktijk wijst uit dat de extra inzet en tijd zich helaas niet vertaalt in meer geld. Naast prachtige voorstellingen, vakantiescholen en trajecten voor talent is Kinderen, Cultuur en Kansen vooral vier jaar ervaring met samenwerken en verbinding maken. Deze kennis willen we delen met de stad; met name met de grote kunst -en cultuurinstellingen die inclusief beleid willen voeren.”

Uit de zaal werd gewezen op de drempel waar kunstaanbieders tegenaanlopen. “Kunstenaars zitten zelf al vaak onder het bestaansminimum. Die hebben het niet breed. We vragen van hen wel om heel veel energie te steken in cultuureducatie vanuit een gemeentelijke regeling die geen vetpot is.”

De kleine culturele instellingen fungeren als brug van amateurkunst en buitenschoolse kunstbeoefening naar talentontwikkeling en vervolgens de stap naar kunstvakopleidingen. Een goed lopende schakel met de grote kunstvakopleidingen (conservatorium, KABK) draagt ook bij aan een levendig en duurzaam Haags cultuurklimaat.